GROTE PANIEK, nu ook gekke kalkoenen!

Gisteren is er iemand gek geworden na het eten van een kalkoen. De gekte openbaarde zich circa 10 uur na het consumeren van de kalkoen. De kalkoen werd om circa 12 uur 's middags gegeten. De man die de symptomen van gekte kreeg is gisteravond om 10 uur naar zijn huisarts gegaan, die hem onmiddellijk doorverwees naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat niet uitgesloten kan worden dat de gekte veroorzaakt is door het eten van gekke kalkoen.

In reactie hierop heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de herkomst van de kalkoen onderzocht. De kalkoen bleek afkomstig te zijn van een bedrijf in het Noord Brabantse Deurne. Hedenochtend heeft de Algemene Inspectie Dienst het bedrijf afgezet en morgen zullen alle nog op het bedrijf aanwezige kalkoenen op last van het ministerie worden vergast en vervolgens naar de afvalverwerking Rijnmond worden gebracht alwaar ze zullen worden verbrand. Dit alles om ervoor te zorgen dat de angst voor gekke kalkoen bij de consument wordt weggenomen.
De reactie van Brinkhorst was uiteraard zoals men dat van hem zou mogen verwachten. Grijnzend: "Ik heb nog nooit zoveel kalkoenen gekregen met de kerst!"

Aangezien geen van de kalkoenen die reeds bij de slager of in de supermarkt liggen zijn onderzocht op de gekke kalkoenenziekte, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een persverklaring de wereld ingebracht waarin uiteengezet wordt hoe te handelen met nog in de diepvries aanwezige kalkoen.

"Wanneer u in uw diepvries nog kalkoen, kalkoenenvlees of daarvan afgeleide produkten bewaart, dan dient u die in te leveren bij uw slager of supermarkt. U krijgt dan uw geld terug. De slagers en de supermarkten hebben tot nader order opdracht gekregen alle kalkoenen, kalkoenenvlees en afgeleide produkten uit de schappen te halen en niet meer te verkopen. De Keuringsdienst van Waren zal hier zeer streng op toezien.
In het geval u in de laatste dagen reeds kalkoen gegeten heeft, wordt u aangeraden deze op te braken, dit kunt u doen door een vinger achter in uw keel te duwen. Het braaksel kunt u het beste opvangen in een plastic boterhamzakje en opsturen naar de Keuringsdienst van Waren die zal onderzoeken of het sporen van de gekke kalkoenenziekte bevat. Wanneer u uit oogpunt van hygiëne liever geen vinger achter in uw keel wilt duwen, kunt u ook naar uw huisarts gaan. Hij zal u een spuit geven waarna er een paar hevige samentrekkingen in de maag en verstoring van de normale darmperistaltiek zullen plaatsvinden.
Het ministerie voelt zich genoodzaakt deze zeer vergaande maatregelen te nemen aangezien niet uitgesloten is dat het eten van gekke kalkoen de oorzaak is van gekte bij mensen.
Indien tussen nu en een paar dagen mocht blijken dat er sprake is van een epidemie, zal het Ministerie van VWS zorgdragen voor het aanmaken van wachtlijsten waar de gek geworden mensen op geplaatst zullen worden.
"

Tot zover het persbericht. Hieronder een plaatje van gekke kalkoenen.

Gekke kalkoenen

Vorige: Flauwe moppen