De geschiedenis van de kerstman

1689: De Spaanse ontdekkingsreiziger Santa Claus ontdekt de Noordpool en vestigt er een klein basiskamp.
1691: Vanwege de barre levensomstandigheden op de Noordpool wordt Claus door zijn metgezellen verlaten.
1692: Claus wordt gered door het vikingschip de Hvorfor. Hij keert terug naar Europa en brengt een paar dingen mee vanaf de Noordpool. Hij is in staat om ze vrij gemakkelijk te verkopen en maakt een kleine winst.
Dronken kerstman 1703: Claus heeft genoeg geld gespaard om een klein schip te kopen en de bemanning ervoor aan te trekken. Hiermee keert hij terug naar de Noordpool. Wanneer hij er aankomt vindt hij er zijn basiskamp dat half uitgebrand, maar nog steeds in tact is.
1704: Claus keert terug naar Europa met een scheepslading van kunstprodukten van de Noordpool en weet die met succes te verkopen. Hij maakt genoeg winst om zijn bemanning uit te breiden en koopt bouwmaterialen om zijn basiskamp te vergroten.
1705: Claus keert weer terug naar de Noordpool en bouwt er extra kamers voor zichzelf en zijn metgezellen en hij zet de Arctische Export Maatschappij op poten.
1716: Na zes scheepsladingen geëxporteerd te hebben, wordt de Europese markt overspoeld met arctische kunstprodukten alsmede vervalsingen die de bedriegers rijk maken. Gezien deze achteruitgang besluit Claus om zijn geld te investeren door een speelgoedbedrijf te beginnen in zijn vaderland Spanje.
1720: Dankzij onderhandse handelsovereenkomsten wordt de Claus Speelgoed Maatschappij het grootste speelgoedbedrijf van Spanje. (Er zijn berichten dat Claus ook handel drijft met vijandige landen). Concurrenten dringen er bij de regering op aan om een onderzoek tegen Claus te beginnen.
1721: Er wordt genoeg bewijs gevonden en er worden boetes opgelegd aan de Claus Speelgoed Maatschappij. Claus weigert om zijn boekhouding openbaar te maken.
1722: Het Spaanse Hooggerechtshof bevindt Claus schuldig aan belastingontduiking en verraad. Wanneer het nieuws naar buiten komt, keren de werknemers van Claus zich allemaal tegen hem en zijn bedrijf.
1723: Claus wordt verbannen naar Sicilië, maar vlak voor vertrek gaat hij er met alle tegoeden van het bedrijf van door.
Kerstdief 1724: Er wordt een zoektocht gehouden in het gebied rondom de Middellandse zee om de tegoeden terug te vinden, maar na verloop van tijd komt Claus dit ter ore en slaat hij samen met zijn Siciliaanse vrouw op de vlucht. (Sommigen beweren dat hij naar Noord Afrika ging, maar algemeen wordt aangenomen dat dit alleen maar een gerucht was om zijn achtervolgers in verwarring te brengen. Men gaat ervan uit dat hij terugkeerde naar zijn basiskamp op de Noordpool). Claus II wordt geboren.
1725-1734: Claus trekt zich terug op de Noordpool en leert zijn zoon de schone kunsten van het vervaardigen van speelgoed en het zaken doen.
1735: Geruchten doen de ronde dat Claus Scandinavische timmerlui heeft ingehuurd om een kasteel voor hem te bouwen op de Noordpool, waarbij hij gebruik maakt van bijna de helft van zijn vermogen.
1739: Het kasteel wordt opgeleverd en behoort tot de grootste ter wereld. Claus II wordt vijftien jaar en in datzelfde jaar overlijdt de vrouw van Claus die per ongeluk van het balkon van het kasteel valt.
1740: Claus die erg in de rouw is over zijn vrouw, wordt ernstig ziek.
1745: Santa Claus II wordt meerderjarig en neemt de verantwoording over het kasteel en over zijn zieke vader.
1747: Van het overgebleven vermogen bouwt Claus II een klein stadje rondom het kasteel om arbeiders en scheepslui aan te trekken.
1748: In Europa weet men inmiddels ook van de vestiging op de Noordpool. De elfen uit Oost Europa, die toch al politieke buitenbeentjes zijn, streven naar betere levensomstandigheden en emigreren in groten getale naar de Noordpool.
1753: Alle elfen zijn uit Oost Europa vertrokken en vestigen zich voorgoed op de Noordpool. Claus II bouwt de Speelgoed Maatschappij van zijn vader weer op met ongeveer 30.000 elfen in dienst. Claus I sterft op 89-jarige leeftijd.
1755: De Noordpool wordt officieel een natie en Claus II en zijn vrouw bestijgen de troon. De Speelgoed Maatschappij bloeit als nooit tevoren en de elfen leven in welvaart. Claus III wordt geboren.
1757: Er worden grote stallen gebouwd en er worden door Claus II in het geheim wetenschappers ingehuurd die aan een ambitieus project beginnen, namelijk het fokken en trainen van vliegende rendieren.
1773: De rendieren kunnen vliegen en worden nu het voornaamste transportmiddel van Claus II en Claus III.
1774: Er wordt een gemuteerd rendier geboren, Rudolf, wiens neus lichtgevend is. Hij groeit op tot een buitenbeentje in de rendierengemeenschap en wordt binnengehaald door de Claus-regering. Claus II viert zijn vijftigste verjaardag, waarbij hij een aantal andere wereldleiders uitnodigt voor een Kadootje! verblijf op zijn kasteel. Om hen te imponeren, laat hij een verkwistende show opvoeren over zijn welvaart op kosten van de elfen. Hij geeft de andere leiders de indruk van een dictatuur onder het mom van een monarchie. De elfen komen erachter en het eerste zaad van rebellie is gezaaid.
1777: Aangezien de wetten erg streng beginnen te worden, gaan de elfen op zoek naar een leider die hun opstand kan leiden. Rudolf, die nog steeds in de gunst is bij de Claus-regering, ziet hun toestand en begint na te denken hoe hij dit in zijn voordeel kan benutten.
1784: Op zijn zestigste verjaardig gaat Claus II met zijn slee naar beneden naar een hoofdstraat tijdens een optocht voor de kerst en wordt vermoord door een radikale groep elfen. Claus III, die nu 29 is, neemt de macht over en kondigt meteen de staat van beleg af voor de gehele Noordpool. Er breekt een burgeroorlog uit waarbij Rudolf de elfen leidt in hun rebellie.
1785-1792: Zevenjarige staking door de elfen. Ze weigeren nog langer speelgoed te maken en de Claus Speelgoed Maatschappij gaat bijna failliet, doordat de economie van de Noordpool in een recessie terecht komt. Claus III, die voor zijn leven vreest, wordt een gevangene in zijn eigen kasteel. Rudolf bereikt de top van zijn macht en roept zich uit tot leider van de elfen.
1796: Rudolf en zijn leger doen een mislukte invasie in Noorwegen waarbij meer dan 10.000 elfen omkomen.
1800: In het kasteel wordt, zonder dat de elfen er weet van hebben, Claus IV geboren.
1802: Na een aantal politieke blunders, moet Rudolf toegeven dat hij snel de controle over de elfen verliest. Frosty de Sneeuwman wordt gemaakt en tot leven gewekt en gebruikt als politieke zondebok.
1804: Frosty de Sneeuwman wordt tijdens een openbare executie gesmolten en bij de elfen keert voorlopig de rust weer.
1819-1826: Na een lange periode van onrust, wordt Rudolf eindelijk verslagen en krijgt Claus III, die nu 71 jaar oud is, op rechtmatige wijze de troon weer in zijn bezit. Prins Claus IV wordt aan de elfen voorgesteld.
1827-1841: De normalisatie jaren. Claus III brengt de Claus Speelgoed Maatschappij weer tot leven nadat die eerder bijna failliet was gegaan en wijst zijn zoon aan als nieuwe kerstman. Om hun slechte naam te zuiveren en hun afgelegen plaats te compenseren, besluiten ze om de grootste reclamecampagne van de geschiedenis te beginnen. Elk jaar met kerst zal Claus IV de hele wereld over gaan om gratis speelgoed bij de kinderen te brengen. De reclamecampagne wordt een groot succes, maar blijft wel erg kostbaar.
1837: Claus III sterft.
Dronken kerstman 1851: Aangezien de advertentiecampagne gewoon doorgaat, stapelen de verliezen zich op. Daarom worden de elfen aangespoord om harder te werken, meer uren te maken en genoegen te nemen met minder loon. Ze beginnen te klagen, maar Claus verzekert ze dat hij alles zal doen om hen te helpen. Als teken van goede wil, trouwt Claus IV met een Elfenvrouw, waarmee de band tussen de elfen en de familie Claus wordt versterkt.
1856: Claus V wordt geboren. Om dit te vieren besluit Claus IV thuis te blijven en daarom wil hij dat de winkels verklede medewerkers gebruiken om hem te vervangen. Dit doen ze, het blijkt zelfs zo'n groot succes te zijn dat ze besluiten om dit elk jaar zo te gaan doen.
1857-1867: Claus V groeit op en besteedt het grootste deel van zijn tijd aan het bezoeken van zijn vrienden en familieleden bij de elfen. Claus IV, die de meeste tijd besteed aan het opbouwen van zijn bedrijf, kan het niet veel schelen, hij beschouwt het zelfs als goede publiciteit.
1871: De arbeidsomstandigheden voor de elfen blijven zich verslechteren en ze proberen Claus V zover te krijgen dat hij zijn vader van de troon stoot en de regering teruggeeft aan de elfen.
1872: Claus V eigent zich de troon van zijn vader toe en zendt hem naar de westelijke vleugel van het kasteel waar hij de rest van zijn leven onder bewaking doorbrengt.
1875: Na de werken van Karl Marx gelezen te hebben, kiest Claus V het communisme als de nieuwe regeringsvorm voor de Noordpool. Sommige elfen protesteren hiertegen, maar zij worden met succes het zwijgen opgelegd. (Vanwege het communisme verandert ook de kleur van de jas van Santa Claus van beige naar rood.)
1881: Claus IV sterft in gevangenschap, terwijl de nieuwe regering aantreedt. Hij krijgt een sobere begrafenis.
1887: Om berekend te zijn op de groeiende bevolking van de wereld, wordt de Claus Speelgoed Maatschappij geïndustrialiseerd. De elfen leren te werken in massaproduktie en de lopende band wordt geïntroduceerd.
1893: Er wordt een nieuw rendier geboren, die Rudolf II genoemd wordt ter ere van de eerste welke de communistische regering nu roemt om het "teruggeven van de regering aan de elfen".
1900: Sigmund Freuds "De interpretatie van dromen" komt uit.
1902: Nadat al jaren werd aangenomen dat hij dood was, wordt gemeld dat Frosty de Sneeuwman op verschillende plaatsen gezien is. Door het hele koninkrijk zeggen kinderen dat ze hem hebben horen zeggen dat hij op een dag weer terug zal zijn.
1906: Claus VI wordt geboren. De familie Claus viert feest, maar de elfen zijn niet erg onder de indruk.
Kerstdief 1909-1922: Het speelgoed dat elk jaar wordt rondgebracht begint invloeden van propaganda te ondervinden. Frosty de Sneeuwman blijft zich op verschillende plaatsen vertonen en Claus V begint achterdochtig te worden omdat hij verborgen sabotage vermoedt.
1925: Claus V sterft onder verdachte omstandigheden. Hij wordt gevonden, begraven onder de sneeuw in de tuin van het kasteel. Velen denken dat dit het werk is van Frosty, maar niemand kan het bewijzen.
1926: Claus VI volgt hem op en scherpt meteen de beveiliging aan. Hij regeert met ijzeren hand, maar rechtvaaardig. Het kasteel en de stad krijgen electriciteit en er worden electrische lampjes opgehangen in de straten. De fabrieken worden uitgebreid en het speelgoed wordt steeds meer gebruikt als propaganda voor zijn koninkrijk.
1929: Boos geworden door de vercommercialisering van de kerst door de kerstman, probeert de Grinch de materiële goederen te verwijderen om zo de werkelijke betekenis van kerst te tonen. Hij faalt en later brengt de kerstman een cartoon uit waarop hij het verhaal zo verdraait dat de Grinch tot schurk betiteld wordt.
1949: Claus VII wordt geboren.
1979: Claus VI sterft een natuurlijke dood.
1933-1990: De Noordpool blijft stabiel en alles draait soepel. In de westerse wereld begint zich een merkwaardig verschijnsel voor te doen. Kinderen krijgen elk jaar speelgoed van de kerstman, maar wanneer ze ouder worden, zeggen hun ouders dat het speelgoed niet van de kerstman afkomstig is maar van hen. Wanneer ze zelf kinderen krijgen zijn ze altijd weer verwonderd waar het speelgoed vandaan gekomen is.
1995: Eerste waarnemingen van de Anti-Kerstman.
1997: De Anti-Kerstman wordt van dichtbij geobserveerd en gefotografeerd met behulp van telescopen. Zijn kleding ziet er ongeveer net zo uit als dat van de kerstman, alleen zijn het rood en het wit verwisseld. Hij draagt een zware zak met kado's met zich mee die niemand wil hebben of nodig heeft. En in plaats van een slee met rendieren te gebruiken, vliegt hij in een badkuip die voortgetrokken wordt door acht koeien.
2001: Met radarsystemen komt men erachter dat de Anti-Kerstman onder de grond woont op de Zuidpool en dat hij daar heerst over een aantal dwergen.
2012: Het communisme op de Noordpool stort dankzij de natuur van de elfen in elkaar. Claus VII die met de wijzers van de klok rond de aarde vliegt, krijgt een botsing met de Anti-Kerstman, die tegen de wijzers van de klok invliegt. Een enorme explosie en een felle lichtflits zijn het gevolg en vooraanstaande wetenschappers gaan ervan uit dat de twee elkaar hebben vernietigd.
Kadootje! 2019: De Noordpool wordt een democratie, die geleid wordt door de elfen. Het kerstfeest wordt niet langer commercieel geëxploiteerd. Het geluk wordt eindelijk in het gehele koninkrijk verspreid.
2031: Men komt erachter dat Claus VII niet bij de explosie omgekomen is, maar alleen maar heeft doen voorkomen dat hij verongelukt was.

Volgende mop: Kerstrecept voor eend met whiskey
Vorige mop: Oneliners over kerst