Kerstsieraden, oorbellen en hangers

Stille nacht, heilige nacht

katholieke versie

Stille nacht, heilige nacht,
alles slaapt, sluimert zacht,
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust,
sluimert in hemelse rust.

Stille nacht, heilige nacht,
Zoon van God, liefde lacht
vriend'lijk om Uwe God'lijken mond.
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus, van Uwe geboort',
Jezus, van Uwe geboort'.

Stille nacht, heilige nacht,
herders zien 't eerst Uw pracht;
door der eng'len alleluja
galmt het luide van verre en na:
Jezus, de redder, ligt daar,
Jezus, de redder, ligt daar, Kerstklokken

Stille nacht, heilige nacht

protestante versie

Stille Nacht, Heilige Nacht.
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulp'loos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegd,
werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor.

Stille Nacht, Heilige Nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.