Kerstsieraden, oorbellen en hangers

Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Ontferm U, Heer.

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied,
Dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet!
"Gaat aan gene straten en gij zult hem vinden klaar.
Bethl'em is de stede, daar is 't geschied voorwaar."
Ontferm U, Heer.

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
Zij zochten onze Heere met offerand.
Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud,
t'ere van dat Kinde, dat alle ding behoudt.
Ontferm U, Heer.