Kerstsieraden, oorbellen en hangers

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen,
Jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden dien Koning.

Dit couplet wordt niet gezongen
Het eeuwige Godswoord,
Eeuwig licht des Vaders,
Zien wij gehuld in het mens'lijk vlees:
Goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden dien Koning.

De hemelse eng'len,
Riepen eens de herders,
Weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden. Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden dien Koning.

O Kind, ons geboren,
Liggend in de kribbe,
Neem onze liefd' in genade aan!
U die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij aanbidden dien Koning.

Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig, o koning.
Wij prijzen U voor eeuwig,
Wij prijzen U voor eeuwig,
Wij prijzen U voor eeuwig, o koning.