Kerstgedichten lezen

Geboorte van Jezus

Geen enkele deur werd er opengedaan.
Er zou een koningskind geboren worden, dit werd niet verstaan.
God zorgde er persoonlijk voor om zich door eenvoudige herders en wijzen en Jozef te laten gadeslaan.
Jozef wilde er stilletjes vandoor gaan.
Een engel vertelde hem: Maria is in verwachting door de heilige geest rechtstreeks uit de hemel vandaan.
De herders hoorden een lied: ere zij God in de hoge, door engelen gezongen.
Tranen van blijdschap in hun ogen gesprongen.
De herders voelden zich zo heel gewoon,
Werden zo speciaal op de hoogte gesteld van de geboorte van Gods zoon.
De wijzen volgden de ster,
Ze kwamen van heel ver.
De herders gingen snel op zoek,
Ook de wijzen namen geschenken mee uit een verre hoek.
De herders en de wijzen kwamen in de stal en Jozef en Maria waren zeer verwonderd.
Jezus werd alom bewonderd.
Nu nog steeds wordt Jezus door alle eeuwen heen geprezen,
Elk jaar wordt de geboorte van Jezus door velen onderwezen.
Sta stil bij dit bijzonder kind,
Hoop dat ook u genade vindt.

Waardering: 5.75 met 4 uitgebrachte stemmen
Dit gedicht is ingezonden door Esther

Volgende kerstgedicht: Kerstverdriet
Vorige kerstgedicht: Wat is Kerst?