Kerstgedichten lezen

In de Kerstnacht geboren,
Omringd door een machtig grote engelenschaar.
Het Jezus kindje, door God verkoren
Jozef en Maria als stoffelijk paar,
Fluisteren vol verheerlijking: "Eindelijk is de Verlosser daar"
De hemel brak open als een donkere bliksemschicht.
De stal werd door een stralende ster in de donkere nacht helder verlicht!
Herders in de velden zagen van verre het heldere hemellicht.
Samen zongen zij met diepe stem.
Begeleid door een stralende ster, gingen zij op weg naar Hem.


Dit gedicht is ingezonden door Kerstman

Volgende kerstgedicht: We vieren de geboorte van Jezus, het Kerstkind
Vorige kerstgedicht: Advent