Renalds falling snow

Cursus voor het maken van sneeuwwerelden pagina 1

De manier om vallende sneeuw te maken met Paint Shop Pro voor een animatie die in deze cursus beschreven wordt, is ontwikkeld door Renald Levesque. Op basis hiervan heeft Carol Brooksbank een (engelstalige) tutorial geschreven. Hoewel deze cursus dus niet door Renald geschreven is, is de gedachte erachter wel geheel van hem. Met toestemming van Carol Brooksbank heb ik van deze tutorial een Nederlandse vertaling gemaakt. Deze engelstalige tutorial gaat uiteraard uit van de engelstalige versie van Paint Shop Pro. In deze online cursus, die dus een vertaling is, heb ik de Nederlandse menu-items uit de Nederlandse versie tussen haakjes toegevoegd, voorafgegaan door het woord NL-versie. Op deze manier kan iedereen de cursus volgen, ongeacht of je de engelstalige of nederlandstalige versie van PSP hebt.

De methode voor het maken van vallende sneeuw wordt in deze cursus toegepast met betrekking tot het maken van werelden in sneeuw. Dit betekent dat deze cursus ook het maken van cirkelselecties omvat en het goed op elkaar aan laten sluiten van deze selecties. De methode voor het maken van vallende sneeuw kan zelfs nog makkelijker worden toegepast op een rechthoekig of vierkant plaatje. De stappen die in deze cursus beschreven worden, zijn voor PSP 7, maar werken op een soortgelijke manier ook in PSP 5 en PSP 6.

Het beginplaatjeVoordat we de sneeuw kunnen gaan maken, moeten we weten wat de grootte van het plaatje in de sneeuwstorm is. Het plaatje links ga ik in deze cursus gebruiken als voorbeeld. Ik heb het gemaakt van een plaatje dat ik op internet gevonden heb. Het is een cirkelvormig plaatje met een diameter van 250 pixels op een transparante achtergrond van 300 x 300 pixels. Ik heb ervoor gezorgd dat de cirkelvormige afbeelding precies in het midden van het plaatje staat en dat het plaatje en de achtergrond gemerged (samengevoegd tot één laag) zijn, zodat er maar één layer (laag) is, die in het PSP lagenpalet Merged genoemd wordt.

Wanneer je hetzelfde plaatje wilt gaan gebruiken dan kun je het bestand hier downloaden. Pak het bestand plaatje.psp uit en open het in Paint Shop Pro. Of gebruik gewoon een plaatje van jezelf, maar bedenk dan wel dat het volgen van deze korte cursus makkelijker is wanneer je plaatje dezelfde afmetingen heeft als dit plaatje. Sla het plaatje bij alle stappen van de cursus op als een .psp bestand.

De afmeting van 300 x 300 pixels vormt de basis voor de plaatjes waarmee we de sneeuwvlokken gaan maken en de diameter van de cirkel komt overeen met de grootte van de selecties van de sneeuwvlokken.

De sneeuwvlokken worden gemaakt door noise (NL: grofkorreligheid) toe te voegen aan een zwart plaatje, dat daarna vergroot wordt en waarvan vervolgens de kleurdiepte gereduceerd wordt tot zwart en wit.

Stap 1: Maak een nieuw plaatje (File>New, NL-versie: Bestand>Nieuw of druk op CTRL+N) van 100 x 100 pixels, 72 pixels/inch, achtergrondkleur zwart, 16 miljoen kleuren.

Het toevoegen van NoiseStap 2: Ga naar Effects>Noise>Add (NL-versie: Effecten>Grofkorreligheid>Toevoegen, PSP5: Image>Noise>Add). Zet de instellingen in het Noise (grofkorreligheids) dialoogscherm als hiernaast en klik op OK (In de NL-versie staat Ruis in plaats van Noise en Willekeurig in plaats van Random).

 

Het vergroten van het plaatje


Stap 3: Ga naar Image>Resize (NL versie: Afbeelding>Formaat wijzigen) of druk op SHIFT+S en zet de instellingen als hierboven en klik op OK. Je plaatje zal er nu ongeveer zo uitzien als dat hieronder.

Het plaatje

Als het goed is heb je nu twee plaatjes geopend, plaatje.psp (of je eigen plaatje) als achtergrondplaatje en het vergrote plaatje met noise. We gaan nu verder naar de volgende pagina om van het tweede plaatje sneeuw te maken.

Volgende pagina